SARRERA
Eman dut asteburua liburu hau irakurtzen, gozatzen. Ez nuen ezagutzen ez Antonia ezta bere lana ere. Aurkikuntza handia niretzako. Apunteak, ideiak ere hartu ditut, baina batez ere hainbat ideia birpentsatzeko aukera eman dit. Ikasleekin eginiko lana ere etorri da nire burura... Zenbat errore, oker eta pratika desegokiak eraman ditudan aurrera!!!

Irakurtzea (oso errez irakurtzen da) gomendutzen dut, konpetentziei buruz ezer irakurri baino lehen.


antoniacanals.gif

"El conocimiento lógico-numérico en la Etapa Infantil (I). Ponente: Dra. Maria Antonia Canals." EHU-UPV 2008ko udan.

Resumen del libro, apuntes personales, por si sirven de ayuda, en esta entradadel blog